Zorgpuntapotheek

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal. Incontinentie materiaal aan 20% en 40% korting. Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening.

Om u nog beter verder te helpen, is Walemapotheek partner geworden van Zorgpunt. Dit is een netwerk van zelfstandige apothekers waarbij kwaliteitsvolle thuiszorg voor de patiënt centraal staat.

Vraag meer informatie bij ons in de apotheek of surf naar deze website.

 

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal

Elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed, AD matras, elektrische bedlift, toiletstoel, relaxzetel, rolstoel, hometrainer, scooter …

 

Incontinentie materiaal

Hartmann aan 40% korting

TENA aan 20% korting

 

Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening

Looprek, rollator, rolstoel, scooter,…

 • Privacyverklaring

  De General Data Protection Regulation, of in het Nederlands, de 'Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens' is een Europese regelgeving die in werking trad op 25 mei 2018.

  Conform aan de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) dienen wij als apotheek telkens wanneer we persoonsgegevens ontvangen van iemand, hem of haar te informeren over de manier waarop wij gebruik zullen maken van die gegevens. Met bijgevoegde privacyverklaring hopen wij u voldoende op de hoogte te brengen.

   

  PRIVACYVERKLARING - PATIËNT

  1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

  WALEMAPOTHEEK
  Katrien Peeters

  Koning Albertstraat 58, 2800 Walem (Mechelen)
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  hierna genoemd: de apotheek.

  Indien toepasselijk, de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

  Katrien Peeters
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  2. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt tijdens het verstrekken van farmaceutische zorg is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de apotheek. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de patiënt (hierna ‘betrokkene’ genoemd) partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokkene, zoals onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).

  3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de (voortgezette) farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.

  4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheerdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

  5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten of in het kader van hieraan gelijkaardige verwerkingen die zij uitvoert. Het gaat met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.

  6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dat betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.

  7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rechtzetting of beperking van de hem betreffende verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@walemapotheek.be of 015 20 56 22 .

  7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@walemapotheek.be te sturen.

  7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

  7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen - waaronder technische maatregelen - om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

 • Stress op het werk: hoe komt het en wat kan je eraan doen?

  Elk jaar breng je heel wat van je tijd door op het werk. Daarom dat het zo belangrijk is om je er goed in je vel te voelen. Anders vreet het je helemaal op in je privéleven. Maar wat veroorzaakt nu net die stress die je ervaart? En wat kan je ertegen beginnen? 

  Stress door je baan, het kan echt iedereen overkomen. Experts zien het verschijnsel in werkelijk alle sectoren. En zelfs bij mensen die hun werk eigenlijk dolgraag doen. Verschijnsels als onzekerheid, krappe deadlines en te veel werk op de plank zijn inderdaad de belangrijke factoren daarbij.

  Maar het gaat dieper dan dat. En troost je: het ligt wellicht niet aan je attitude.

  HET PROBLEEM: EEN NIET-EFFICIËNTE WERKOMGEVING

  Het feit dat je stress ervaart, komt in heel wat gevallen doordat de eisen van je werkgever niet matchen met jouw specifieke sterktes. Kortom: met wat jijzelf kan bijdragen aan de onderneming.

  Om even een voorbeeld te geven: sommige jobs vragen flink wat planning, structuur en orde. Ideaal als jij daar goed in bent, maar een ramp als je eerder chaotisch van aard bent. Zelfs bij heel wat inspanningen van jouw kant, is het dan goed mogelijk dat je vrij gestresseerd blijft.

  Die specifieke sterktes en interesses van je kunnen er daarnaast ook voor zorgen dat je weinig plezier in je huidige job ervaart. Of het te weinig als uitdaging ziet. Je werk wordt dan een zwaardere opdracht, met de nodige stress.

  WAT IS TE VEEL STRESS?

  Neem jezelf eens goed onder de loep. Kijk of je met volgende zaken te maken krijgt:

  Herken je jezelf hierin? Dan worstel je wellicht met overtollige stress.

  Neem deze signalen zeker serieus. Want als deze stress op het werk te lang aansleept, kan het eindigen in een burn-out of depressie. Zaken die ook je privéleven sterk zullen aantasten. Voorkomen is dus beter dan genezen.

  WAT ER TEGEN TE DOEN?

  • Stel prioriteiten. Zoek uit welke taken het belangrijkste zijn en verlies jezelf niet aan de minder belangrijke aspecten van je job.
  • Durf daarbij ook soms ‘neen’ te zeggen. Misschien stel je iemand teleur, maar dat is nog altijd beter dan vlak voor de deadline beseffen dat je deze niet zal halen.
  • Maak ook elke dag weer een to-dolijstje. Je zal ervan versteld staan hoeveel dat je gepieker doet verminderen.
  • Zorg voor vrije tijd. De boog kan niet altijd gespannen staan, toch? Zet op die momenten ook je werkgsm uit en check geen e-mails. Anders laden je batterijen nooit op.

  En vooral: signaleer je problemen aan je werkgever en vraag hulp van collega’s. Sommige taken kan je echt wel aan anderen overlaten. Zelfs een beetje hulp kan de boel al stevig verlichten.

  BESEF OOK DAT STRESS NIET ALTIJD IETS SLECHT IS

  Stress kan namelijk ook heel motiverend werken. Een gezonde dosis ervan doet je een tandje bijsteken, zodat je je doelen eens zo goed haalt. Zeker als de jobinhoud helemaal matcht met wie je bent.

  Kortom: kortstondige pieken van stressen zijn dus niet alarmerend. Belangrijk is wel dat je deze pieken snel helpt voorbij te laten gaan, door voldoende rust en afleiding.

 • Hoe verzorg je een piercing?

  Wie een piercing laat zetten, moet rekening houden met een genezingsproces. Om dat vlot te laten verlopen is een goede verzorging noodzakelijk, ook wanneer de wonde al genezen is. Wij geven enkele tips.

  Persoonlijke hygiëne is logischerwijs de sleutel, vooral tijdens de geneesperiode. Uiteindelijk is een piercing op dat moment een wonde en moet je die dus ook zo beschouwen én behandelen. Hoe lang het duurt voor een piercingwonde geneest, hangt af van de plaats van de piercing en de nazorg.

  ALGEMENE TIPS

  • Meteen na het piercen wordt de plaats waar je een piercing liet zetten rood en zwelt ze op. Na enkele dagen verdwijnt de roodheid en eventuele pijn. Is dat niet zo? Neem dan contact op met een dokter.
  • Terwijl de wonde geneest, mag je de piercing niet verwijderen. Tenzij je allergisch reageert. Anders groeit het gaatje dicht en is er infectiegevaar. Een piercingsgaatje groeit dicht na enkele dagen.
  • Zorg ervoor dat het ringetje of staafje tijdens de periode van genezing voldoende ruimte krijgt: het mag niet te strak maar ook niet te los zitten. Raak de piercing ook zo min mogelijk aan en wanneer je dat toch doet, was dan eerst je handen grondig.
  • Gebruik rond de piercing geen make-up of parfum tijdens het genezingsproces.
  • Heb je een navel- of tepelpiercing? Draag dan in het begin geen strakke (of vuile) kledij. Je vermijdt maar beter wrijving.
  • Douche niet te lang en zorg ervoor dat er geen zeep of shampoo achterblijft rond de piercing. Ga de eerste drie à vier weken (bij een navelpiercing 2 maanden) niet zwemmen. Ook bubbelbaden, sauna’s ven zonnebanken vermijd je maar beter.
  • Word je zwanger tijdens het genezingsproces van je piercing, dan kan het iets langer duren voor de wonde helemaal geneest. Verzorg de wonde dan ook extra goed en laat ze eventueel af en toe controleren door je dokter.

  ZO VERZORG JE DE WONDE

  Een piercing is in het begin niet meer dan een open wonde. En daar kunnen dus bacteriën in terecht komen die kunnen zorgen voor gevaarlijke en vooral pijnlijke infecties. Een goede wondverzorging is dus van heel groot belang:

  • Was de wonde en de plaats errond twee keer per dag met een milde zeep zonder parfum, tot de wonde helemaal genezen is. Na 1 maand kan je afbouwen naar 1 keer per dag spelen. Na het wassen dep je de wonde volledig droog met een propere handdoek of tissue.
  • Smeer geen vaseline of zalf op de wonde en gebruik geen desinfectiemiddelen. Die vertragen de genezing. Wel kan je de huid rond de piercing met een verdunde en warme zeezoutoplossing inwrijven. Dat versnelt de genezing en remt infecties af.
  • Gebruik, tenzij tijdelijk om te sporten, geen pleisters op de piercing.
  • Vraag specifieke wondverzorgingstips, afhankelijk van en specifiek voor de plaats waar je een piercing laat zetten, aan je piercer of aan je dokter.

 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van haaruitval?

  Kammen, borstelen, stijlen, krullen, drogen ... we doen ons haar dagelijks wat aan. Bovendien gebruiken we heel wat shampoos en conditioners, maar werken al deze dingen haaruitval in de hand? Lees verder voor meer informatie. 

  Onze lokken kunnen best tegen een stootje, maar door veel hitte te gebruiken op onze haren kunnen ze gemakkelijker breken. Kleuringen waarbij een deel van onze haardos gebleekt wordt, hebben hetzelfde effect. Wanneer veel lokken daadwerkelijk breken, lijkt ons haar een heel stuk dunner en komen haren die aan het einde van hun levensduur zijn makkelijker los tijdens het kammen of wassen. Geen nood, dit is een natuurlijk verschijnsel waar we nu eenmaal mee moeten leven. Het is wanneer het gemiddeld aantal verloren haar per dag drastisch toeneemt en lijdt tot overmatig haarverlies, je aan de alarmbel moet trekken. Dan is er namelijk sprake van abnormaal haarverlies.

  Verschillende soorten kaalheid

  • Pleksgewijze kaalheid

  Bij pleksgewijze haaruitval (ook wel gekend als alopecia areata) valt je haar plots uit op een bepaalde plaats. Hierdoor ontstaan ronde of ovale kale plekken in ‘normaal’ haar. De haaruitval komt meestal voor op het hoofd, maar is ook mogelijk in de wenkbrauwen, de baard of het schaamhaar. Meestal groeit er na verloop van tijd opnieuw haar op de getroffen plekken.

  • Diffuse kaalheid
  • zwangerschap
  • sommige medicijnen
  • alcoholmisbruik
  • roken
  • ernstige ziektes met hoge koorts
  • schildklierziekten
  • bloedarmoede

  Deze haaruitval verspreidt zich over je hele hoofdhuid. Gelukkig is dit maar een tijdelijke kaalheid en lijdt dit zelden tot volledige kaalheid.

  • Traumatische kaalheid

  Hier krijg je kale plekken op je hoofd door kapsels waarbij er aan je haar wordt getrokken (zoals een paardenstaart) of door constant dwangmatig aan je haren te trekken.

  Typische voorbeelden hiervan zijn het haarverlies op het voorhoofd bij vrouwen die vaak een paardenstaart dragen of je krijgt kale plekken door voortdurend met plukjes haar te spelen. Volledig herstel is mogelijk door je haar volledig met rust te laten.

  • Kaalheid door littekens

  Je kan blijvend kaal zijn door littekens van brandwonden of röntgenstraling.

  Mannelijke kaalheid

  Mannelijke kaalheid is de meest voorkomende vorm van kaalheid en is een natuurlijk fenomeen. Ongeveer 60% van de mannen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Doorgaans is deze vorm van kaalheid erfelijk bepaald en het mannelijk hormoon androgeen speelt hierbij een belangrijke rol.

  Meestal beperkt de haaruitval zicht tot bepaalde plekken op je hoofd, zoals bijvoorbeeld de kruin of de haargrens. De haaruitval kan zich nadien geleidelijk uitbreiden, tot enkel nog haartjes rondom de schedel overblijven. Sommigen krijgen al meteen na de puberteit een dunnere haardos, anderen dan weer pas na hun 40ste. Wie hier al op jonge leeftijd last van krijgt, loopt veel risico om volledig kaal te worden.