Zorgpuntapotheek

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal. Incontinentie materiaal aan 20% en 40% korting. Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening.

Om u nog beter verder te helpen, is Walemapotheek partner geworden van Zorgpunt. Zorgpunt is een uitleendienst voor thuiszorgmateriaal. Wij leveren 7 op 7 en binnen 24 uur aan huis. Ook herstellingen worden binnen de 24 uur uitgevoerd. Zorgpunt hecht veel belang aan kwaliteit: u kunt rekenen op het nieuwste materiaal, gereinigd volgens de hoogste standaard. Verder helpen wij u met plezier met alle administratie die hierbij komt kijken. Onze prijzen liggen volledig in lijn met andere zorgwinkels (mutualiteiten).

Vraag meer informatie bij ons in de apotheek of surf naar deze website.

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal

Elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed, AD matras, elektrische bedlift, toiletstoel, relaxzetel, rolstoel, hometrainer, scooter …

 

Incontinentie materiaal

Hartmann aan 40% korting

TENA aan 20% korting

 

Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening

Looprek, rollator, rolstoel, scooter,…

 • Privacyverklaring

  De General Data Protection Regulation, of in het Nederlands, de 'Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens' is een Europese regelgeving die in werking trad op 25 mei 2018.

  Conform aan de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) dienen wij als apotheek telkens wanneer we persoonsgegevens ontvangen van iemand, hem of haar te informeren over de manier waarop wij gebruik zullen maken van die gegevens. Met bijgevoegde privacyverklaring hopen wij u voldoende op de hoogte te brengen.

   

  PRIVACYVERKLARING - PATIËNT

  1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

  WALEMAPOTHEEK
  Katrien Peeters

  Koning Albertstraat 58, 2800 Walem (Mechelen)
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  hierna genoemd: de apotheek.

  Indien toepasselijk, de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

  Katrien Peeters
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  2. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt tijdens het verstrekken van farmaceutische zorg is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de apotheek. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de patiënt (hierna ‘betrokkene’ genoemd) partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokkene, zoals onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).

  3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de (voortgezette) farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.

  4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheerdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

  5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten of in het kader van hieraan gelijkaardige verwerkingen die zij uitvoert. Het gaat met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.

  6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dat betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.

  7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rechtzetting of beperking van de hem betreffende verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@walemapotheek.be of 015 20 56 22 .

  7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@walemapotheek.be te sturen.

  7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

  7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen - waaronder technische maatregelen - om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

 • Perfect witte tanden

  Witte tanden en een stralende glimlach: wie wil niet zo’n perfect gebit? Een wit en stralend gebit is een schoonheidsideaal dat we associëren met gezondheid en jeugdigheid. Maar: is een niet zo wit gebit dan ongezond? Absoluut niet! Maar je kan ze wél witter krijgen

  ERFELIJKHEID

  Sommige mensen hebben nu eenmaal wittere tanden dan andere. Het is voor een deel erfelijk bepaald of je een wit of eerder gelig gebit hebt. Dat heeft te maken met de kleur en dikte van het tandbeen, het weefsel waaruit tanden en kiezen zijn gebouwd. Die aangeboren kleur van tandbeen loopt van lichtgeel tot donkergeel. De glazuurlaag op onze tanden is zo goed als doorzichtig en daarom schijnt de kleur van het tandbeen door het glazuur heen.

  VERKLEURDE TANDEN

  Maar niet enkel erfelijkheid speelt een rol. Er zijn ook nog andere factoren die bepalen of je al dan niet wittere tanden hebt. Ouderdom bijvoorbeeld. Verouderen betekent dat het tandbeen in de loop der jaren donkerder wordt. Ook wordt de glazuurlaag met de jaren dunner, door slijtage. Zo schijnt de kleur van het (donkerder) tandbeen er meer doorheen. Ook tandbederf, een tandtrauma, een wortelkanaalbehandeling, medicijnen en grijze of zwarte vullingen kunnen verkleuringen veroorzaken. Ook oorzaken van buitenaf kunnen verkleuringen veroorzaken: roken, bepaalde voeding (koffie, thee, rode wijn), tinfluoride die in bepaalde tandpasta’s zitten en chloorhexidine mondspoeling (een desinfecterende mondspoeling die tanden en kiezen bruin kunnen doen verkleuren).

  GOEDE MONDVERZORGING

  Of je nu gezegend bent met witte tanden of net iets minder witte tanden: het is belangrijk om de natuurlijke glans van je gebit zo lang mogelijk te houden. En dan houd je er maar betere een goede mondverzorging op na:

  • Poets je tanden twee keer per dag, gedurende ongeveer vijf minuten. Gebruik een zachte tandenborstel met een kleine kop, zodat je overal goed bij kan. Een elektrische tandenborstel werkt ook goed. Gebruik een tandenborstel maximaal drie maanden.
  • Gebruik tandpasta met fluoride. Dat helpt je glazuur te versterken, waardoor je tanden minder kwetsbaar zijn voor zuuraanvallen.
  • Schenk tijdens het tandenpoetsen ook aandacht aan je tandvlees. Masseer het tijdens het poetsen zacht met de tandenborstel.
  • Flos elke dag je tanden om de ruimte tussen de tanden proper te houden.
  • Gebruik dagelijks mondwater. Dat helpt tegen tandplak en een slechte adem.
  • Ga twee keer per jaar langs bij de tandarts. Voor een controle en om eventuele tandsteen en aanslag te laten verwijderen en opnieuw wittere tanden te krijgen.
  • Elimineer zoveel mogelijk de stoffen die je tanden doen verkleuren uit je voedingsgewoonten.

 • 7 grote bacteriehaarden bij je thuis en op het werk

  Iedereen is vies van de wc-bril. Misschien leg je er zelfs toiletpapier op, alvorens te gaan zitten. En dat terwijl er blijkbaar voorwerpen zijn die we dagelijks gebruiken, die heel wat meer bacteriën bevatten. En er zijn zaken bij waar je niet aan zou denken.

  Nu, op zich hoeft dat ook niet zo’n superramp te zijn. Heel wat bacteriën zijn namelijk onschuldig en soms zelfs nuttig voor onze gezondheid. Denk maar aan onze darmflora.

  Maar toch is het belangrijk om voorzichtig te zijn, want er zijn ook bacteriën die je ziek maken. Voorbeelden ervan zijn salmonella, E. coli en staphylococcus. Ze zitten vaak in je eten, maar blijven ook op heel wat alledaagse voorwerpen zitten. Je ziet ze niet en je kan ze niet helemaal voorkomen. Maar hun aantal valt wel serieus te verminderen, mits wat schoonmaak.

  Dit zijn alvast 7 potentiële broeihaarden van schadelijke bacteriën, waarbij je maar beter extra aandacht hebt voor de hygiëne. We geven je ineens ook mee hoe dat te doen:

 • Wat is het verband tussen epileren en psoriasis?

  De huidziekte psoriasis kan heel hinderlijk zijn voor het dagelijkse leven, doodgewone dingen zoals scheren of ontharen zijn helemaal niet meer vanzelfsprekend.Gelukkig is de ziekte niet onverzoenbaar met epilatie, maar het moet wel op de juiste manier én met de juiste technieken gebeuren. Maar hoe ga je te werk zonder je broze huid te beschadigingen? 

  Wat is psoriasis?

  Psoriasis is een goedaardige, chronische huidziekte die heel hinderlijk kan zijn. Je herkent de ziekte aan de rode plekken die in mindere of meerdere mate bedekt zijn met witte schilfers van dode huid. Er zijn verschillende soorten en gradaties psoriasis, maar de meest voorkomende is degene waarbij psoriasis zones aantast zoals je knieën.

  Veilig ontharen

  Ontharen als je psoriasis hebt is niet simpel, maar niet onmogelijk. Als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt kan je irritatie of blijvende letsels voorkomen:

  Mijd de zones met psoriasisplaques. Laserontharing is één van de betere opties voor psoriasis, omdat de specifieke techniek heel gericht werkt. Want deze soort ontharing pakt enkel de melanine van de haartjes aan. Zo wordt bijkomende schade in de huid maximaal vermeden, in tegenstelling tot andere technieken zoals ontharingscrèmes - en was die voor chemische irritatie kunnen zorgen.

  Algemeen is waxen de minst aangewezen methode bij psoriasis. Het veroorzaakt naast mechanische schade ook thermische schade door de warme was.

  Wil je elektrisch ontharen met een epilator? Dat is mogelijk, maar is niet zonder risico's. Als je met het toestel over een dike psoriasisplaque gaat, bestaat het risico dat er schilfers meekomen en dat kan letsels veroorzaken.

  Een belangrijk weetje om te onthouden: Als de psoriasisplaques dik zijn, zullen de haartjes op termijn onder een laag schilfers komen te zitten en dus geen problemen meer geven.

  Ga bij het scheren van gezonde zones dus altijd zachtjes en voorzichtig te werk. Psoriasis geeft in ongeveer 30 %van de gevallen jeuk. Kies daarom liever voor verzachtende crèmes en zachte zeepsoorten.

  Voorzorgsmaatregelen

  • Ga altijd zachtjes te werk
  • Probeer tijdens het ontharen elk letsel te voorkomen, ook op de gezonde zones
  • Nooit de psoriasisplekken zelf ontharen (die hebben dat trouwens niet nodig)
  • Breng geen warme (of koude) was rechtstreeks op de psoriasiszones aan, anders kunnen ze erger worden
  • Ga nooit meer dan één keer over de te scheren zone