Zorgpuntapotheek

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal. Incontinentie materiaal aan 20% en 40% korting. Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening.

Om u nog beter verder te helpen, is Walemapotheek partner geworden van Zorgpunt. Dit is een netwerk van zelfstandige apothekers waarbij kwaliteitsvolle thuiszorg voor de patiënt centraal staat.

Vraag meer informatie bij ons in de apotheek of surf naar deze website.

 

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal

Elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed, AD matras, elektrische bedlift, toiletstoel, relaxzetel, rolstoel, hometrainer, scooter …

 

Incontinentie materiaal

Hartmann aan 40% korting

TENA aan 20% korting

 

Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening

Looprek, rollator, rolstoel, scooter,…

 • Privacyverklaring

  De General Data Protection Regulation, of in het Nederlands, de 'Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens' is een Europese regelgeving die in werking trad op 25 mei 2018.

  Conform aan de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) dienen wij als apotheek telkens wanneer we persoonsgegevens ontvangen van iemand, hem of haar te informeren over de manier waarop wij gebruik zullen maken van die gegevens. Met bijgevoegde privacyverklaring hopen wij u voldoende op de hoogte te brengen.

   

  PRIVACYVERKLARING - PATIËNT

  1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

  WALEMAPOTHEEK
  Katrien Peeters

  Koning Albertstraat 58, 2800 Walem (Mechelen)
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  hierna genoemd: de apotheek.

  Indien toepasselijk, de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

  Katrien Peeters
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  2. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt tijdens het verstrekken van farmaceutische zorg is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de apotheek. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de patiënt (hierna ‘betrokkene’ genoemd) partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokkene, zoals onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).

  3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de (voortgezette) farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.

  4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheerdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

  5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten of in het kader van hieraan gelijkaardige verwerkingen die zij uitvoert. Het gaat met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.

  6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dat betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.

  7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rechtzetting of beperking van de hem betreffende verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@walemapotheek.be of 015 20 56 22 .

  7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@walemapotheek.be te sturen.

  7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

  7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen - waaronder technische maatregelen - om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

 • Zorgeloos de menopauze door met deze 4 tips

  Eens je als vrouw de kaap van 50 jaar hebt bereikt, lonkt de menopauze om de hoek. Je bent ongelooflijk prikkelbaar, hebt last van opvliegers en nachtelijke zweetbuien en vermoeidheid komt meer en meer voor. Deze meest gehoorde klachten maken de overgangsperiode allesbehalve prettig, maar je hoeft hier niet aan toe te geven. Dankzij deze tips wordt de menopauze een stuk aangenamer: 

  De menopauze is een natuurlijk proces waar iedere vrouw, jammer genoeg, door moet. Tijdens deze overgang is er een verminderde productie van vrouwelijke hormonen en uiteindelijk stopt je oestrogeenproductie door de eierstokken en blijven je maandstonden uit. Je hormoongehalte schommelt erop los doorheen de menopauze en als de oestrogenen toenemen, kan er een opgeblazen gevoel ontstaan en voelt je boezem pijnlijk aan. Nemen de oestrogenen weer af? Dan kan dit leiden tot opvliegers of nachtelijke zweetbuien.

  Tip 1 : voedingssupplement Sérélys®

  Dit voedingssupplement op basis van een uniek en natuurlijk complex PureCyTonin®,is een natuurlijk hulpmiddel zonder hormonaal werkingsmechanisme. Sérélys®, een veilige oplossing voor alle vrouwen die geen hormonale substitutietherapie (HST) willen of mogen nemen. Dit supplement helpt je lichaam in de strijd tegen symptomen als opvliegers, nachtelijk zweten, vermoeidheid en prikkelbaarheid. Bovendien is dit hulpmiddel veilig om te gebruiken, bevat het geen gluten of lactose en de eerste effecten zijn meestal al merkbaar na ongeveer 4 weken. Om Sérélys® correct te gebruiken neem je het 's ochtends ofwel 's avonds in. Na 2 maanden bereik je het maximaal effect en je mag de kuur onbeperkt voortzetten. Je vindt Sérélys® terug in de apotheek, waar je een doosje van 60 tabletten (=kuur van 1 maand) kan kopen.

  Tip 2 : bewegen, bewegen en bewegen

  In de overgang heb je vaak een gebrek aan energie, waardoor je je constant moe voelt. Eens je de kaap van 40 gepasseerd bent, is het steeds moeilijker om goed in vorm te blijven. Om opvliegers tijdens de menopauze te bestrijden, is het belangrijk om je oestrogeenlevels op peil te houden. Sport is hiervoor het ultieme hulpmiddel. Je hoeft niet intensief te bewegen, maar probeer in je dagelijkse routine wat meer sport te integreren. Parkeer je auto verder, neem de trap en ga een blokje rond tijdens een pauze ... kleine beetjes helpen! Bovendien heeft sport ook een positief effect op je libido én je humeur.

  Tip 3 : pas je voeding aan

  Er zijn bepaalde soorten voeding die je symptomen aanpakken op een natuurlijke manier. Denk maar aan peulvruchten (rijk aan foliumfuur en magnesium), lijnzaad (fyto-oestrogenen), groene bladgroenten (vol met calcium en magnesium) en vette vis (goed tegen stemmingswisselingen).

  Tip 4 : plan een rustdag in

  De menopauze eist veel van je lichaam en om deze periode probleemloos door te komen is het goed om iedere week een rustdag in te plannen. Op deze dag hoef je niet heel de dag al liggend door te brengen, maar geef je je lichaam wel de rust die het verdient.

 • 5 vragen over zelf je bloeddruk meten

  Je bloeddruk is een belangrijke voorspeller op het risico op hart-en vaatziekten. En je kan hem gewoon thuis meten en in de gaten houden. Bovendien is het resultaat waarheidsgetrouw, omdat je geen 'stress' hebt en dus sowieso al verhoogde bloeddruk krijgt door bij de dokter te zitten. Wij beantwoorden 5 vragen over zélf je bloeddruk meten.  

  1. WAT IS EEN GOEDE OF SLECHTE BLOEDDRUK?

  Ons hart pompt voortdurend bloed door de slagaders. Het bloed oefent daarbij een kracht uit de wanden van de slagaders. Die kracht is de bloeddruk. Om die te kennen worden zowel de bovendruk (hart trekt samen) als onderdruk (hart ontspant) gemeten. Het resultaat wordt uitgedrukt in mmHg en de waarden worden vaak door tien gedeeld: 120/80 mmHg wordt dan 12/8 (twaalf over acht, in de volksmond). Bij een ideale bloeddruk is de bovendruk lager dan 120 mmHG en de onderdruk lager dan 80 mmHg. Artsen spreken van een verhoogde bloeddruk als de waarden hoger zijn dan 140 en 90 mmHg. Lichaamshouding, activiteiten, emoties en angst hebben invloed op de meting. Bij sommige mensen verhoogt de bloeddruk zelfs van zodra ze de spreekkamer inkomen, omdat ze gespannen zijn: het wittejas-effect. Daarom is één meting nooit voldoende om te besluiten dat iemand een verhoogde bloeddruk heeft. Daar zijn minstens drie metingen voor nodig, op verschillende tijdstippen. Een verhoogde bloeddruk wordt soms een stille doder genoemd, omdat het hart en bloedvaten aantast zonder dat er opvallende symptomen zijn.

  2. VOOR WIE IS HET NUTTIG OM THUIS DE BLOEDDRUK TE METEN?

  Voor iedereen die te kampen heeft met een verhoogde bloeddruk en dat graag zelf wil opvolgen thuis. In het bijzonder gaat het vaak om diabetici, zwangere vrouwen en ouderen.

  3. WAAROM ZELF JE BLOEDDRUK METEN THUIS?

  Je bloeddruk vertelt veel over je gezondheidstoestand. Zo voorspelt het het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Je bloeddruk is bij je huisarts of in het ziekenhuis vaak hoger omdat veel mensen een beetje stress krijgen van de ‘witte jassen’. Het voordeel van thuis je bloeddruk meten is dat het waarheidsgetrouwer is én je het zelf kan opvolgen. Belangrijk is wel dat je in geen enkel geval zelf je eventuele medicatie aanpast, maar dat enkel doet in of na overleg met je arts.

  4. WELKE BLOEDDRUKMETERS GEBRUIK JE BEST?

  Als je een bloeddrukmeter koopt, let er dan op dat het een toestel is dat de meting doet via een op te blazen manchet rond de bovenarm. Deze moet de juiste maat hebben of aanpasbaar zijn. Er bestaan ook pols- of vingerbloeddrukmeters, maar die zijn onnauwkeuriger. De beste toestellen zijn die met een geheugen: ze registreren de bloeddrukwaarden en je kan die gegevens opslaan of afdrukken. Koop een elektronische bloeddrukmeter die voldoet aan de internationaal geldende testcriteria van de British Hypertension Society (BHS). Laat de bloeddrukmeter ten slotte minstens om de twee jaar controleren.

  Hier vind je een overzicht van alle verschillende bloeddrukmeters die momenteel bij ons verkrijgbaar zijn.

  5. HOE MEET JE JE EIGEN BLOEDDRUK?

  Het is belangrijk om de juiste houding aan te nemen:

  • Ga zitten en steun met je arm op de tafel. Kruis je benen niet en zet je voeten plat op de grond.
  • Ontspan eerst vijf minuten, zonder te praten of te bewegen.
  • Plaats de manchet op de arm. De manchet moet een tweetal centimeter verwijderd zijn van de elleboogplooi en je moet er je vinger nog kunnen onder steken.

  Meer gedetailleerde info nodig? Vraag raad aan je apotheker

 • Wat te doen tegen brandend maagzuur?

  Reflux, we hebben er allemaal weleens last van. Maar hoewel het vaak slechts iets sporadisch is, kampt een op de vijf Belgen met wekelijkse zure oprispingen. En dat terwijl er al heel wat aan te doen valt, door je gewoontes te veranderen. Wij vertellen je welke.

  Typerend bij brandend maagzuur is een branderig gevoel achter het borstbeen, soms in combinatie met de keel. Je proeft dan als het ware de zure maaginhoud in je mond. Opboeren en een hese stem kunnen hier ook het gevolg van zijn, net als slikklachten.

  HOE KRIJG JE HET EIGENLIJK?

  Je maag verwerkt alles wat je eet en drinkt, door zure maagsappen. Deze bevatten onder andere een agressief zoutzuur. Normaal gezien kan wat in de maag zit niet terug richting slokdarm, door een dubbel klepmechanisme. Een sluitspier zorgt daarvoor.

  Bij brandend maagzuur staat de sluitspier in de maag echter open, waardoor maagsappen terug naar boven richting slokdarm kunnen.

  Een belangrijke oorzaak van de ellende is een verhoogde druk in de buik. Het hebben van overgewicht of zwanger zijn kan dit in de hand werken, maar ook strakke kleding of te veel hoesten en persen.

  WAT KAN JE ER TEGEN DOEN?

  Allereerst kan je de klachten serieus verminderen en zelf helemaal wegnemen, door je manier van leven te veranderen:

  - Eet vaker kleinere porties, dan twee of drie keer per dag zwaar te tafelen.

  - Eet minder vettig voedsel en vermijd stevig gekruid eten. Groenten en fruit daarentegen helpen enorm.

  - Eet niet meer binnen de drie uur voor het slapengaan. Direct na de maaltijd in je zetel gaan liggen is ook af te raden, want de zwaartekracht doet dan z’n werk.

  - Drink zo weinig mogelijk alcohol, frisdranken en volle melk. Ook veel koffie drinken is een slecht plan. Beter is om veel water te drinken.

  - Stop met roken.

  - Stel je toiletbezoeken niet uit, maar ga meteen. Zo vermijd je onnodig persen.

  Als je op het moment zelf klachten hebt, kan je ze snel verminderen door magere melk of muntthee te drinken. Ook kauwgom kauwen helpt, omdat het de aanmaak van speeksel stimuleert.

  Daarnaast zijn volgende makkelijke ingrepen aan te raden:

  - Zorg er altijd voor dat je hoofd hoger zit dan je maag. Leg bijvoorbeeld een extra kussen in je bed.

  - Draag geen strak zittende kleding ter hoogte van de maag.

  - Vermijd het vooroverbuigen. Beter is om door te knieën te zakken bij het bukken.

  Als bovenstaande zaken niet helpen, kan medicatie een oplossing zijn:

  - Als je af en toe last hebt, kun je een antacidum of maagzuurbinder gebruiken. Deze is zonder voorschrift te krijgen. Je neemt ze een uur voor iedere maaltijd en voor je gaat slapen. Vraag wel raad aan een van onze partner-apothekers, want deze binders hebben vaak invloed op andere geneesmiddelen. Die neem je dan ook best minstens twee uur voor het antacidum.

  - Komt het brandend maagzuur regelmatig terug? Dan kan je in overleg met je huisarts gaan voor een maagzuurremmer. Deze mag je echter niet langer dan twee maanden nemen.

  MOET IK NAAR DE HUISDOKTER?

  Als je slechts bij momenten eens last hebt van brandend maagzuur, is naar de dokter rennen echt niet nodig.

  Een bezoekje is echter wel nodig als de klachten langer dan twee weken aan een stuk blijven duren. Zeker als je slikproblemen krijgt en zonder reden begint te vermageren, of moe bent.

  Ook als je op eigen initiatief een maagzuurbinder neemt en deze na een week geen beterschap brengt, kan je best richting huisarts trekken. Deze kan je dan een maagzuurremmer voorschrijver of je doorverwijzen naar een specialist.

  IS HET EIGENLIJK GEVAARLIJK?

  Laten we je alvast geruststellen: als je slechts af en toe last hebt van reflux, heeft dit bijna nooit nare gevolgen.

  Bij jarenlange klachten is dit echter anders. De agressieve maagsappen kunnen namelijk flink wat schade aanrichten. Vooral de slokdarm loopt een groter risico op ontstekingen of zelfs slokdarmkanker, doordat het slijmvlies wordt aangetast. Ook kan het de slokdarm vernauwen door littekenweefsel, waardoor je moeilijker kan eten.

  Kortom: chronische reflux laat je best zo snel mogelijk behandelen.