Zorgpuntapotheek

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal. Incontinentie materiaal aan 20% en 40% korting. Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening.

Om u nog beter verder te helpen, is Walemapotheek partner geworden van Zorgpunt. Dit is een netwerk van zelfstandige apothekers waarbij kwaliteitsvolle thuiszorg voor de patiënt centraal staat.

Vraag meer informatie bij ons in de apotheek of surf naar deze website.

 

Verhuur en verkoop van thuiszorgmateriaal

Elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed, AD matras, elektrische bedlift, toiletstoel, relaxzetel, rolstoel, hometrainer, scooter …

 

Incontinentie materiaal

Hartmann aan 40% korting

TENA aan 20% korting

 

Terugbetaalde mobiliteit, gratis dienstverlening

Looprek, rollator, rolstoel, scooter,…

 • Privacyverklaring

  De General Data Protection Regulation, of in het Nederlands, de 'Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens' is een Europese regelgeving die in werking trad op 25 mei 2018.

  Conform aan de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) dienen wij als apotheek telkens wanneer we persoonsgegevens ontvangen van iemand, hem of haar te informeren over de manier waarop wij gebruik zullen maken van die gegevens. Met bijgevoegde privacyverklaring hopen wij u voldoende op de hoogte te brengen.

   

  PRIVACYVERKLARING - PATIËNT

  1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

  WALEMAPOTHEEK
  Katrien Peeters

  Koning Albertstraat 58, 2800 Walem (Mechelen)
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  hierna genoemd: de apotheek.

  Indien toepasselijk, de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

  Katrien Peeters
  015 20 56 22
  info@walemapotheek.be

  2. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt tijdens het verstrekken van farmaceutische zorg is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de apotheek. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de patiënt (hierna ‘betrokkene’ genoemd) partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokkene, zoals onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).

  3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de (voortgezette) farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.

  4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheerdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

  5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten of in het kader van hieraan gelijkaardige verwerkingen die zij uitvoert. Het gaat met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.

  6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dat betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.

  7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rechtzetting of beperking van de hem betreffende verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@walemapotheek.be of 015 20 56 22 .

  7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@walemapotheek.be te sturen.

  7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

  7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen - waaronder technische maatregelen - om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

 • Wat is smetvrees en hoe ga je er mee om?

  Als je smetvrees hebt, is de winterperiode echt een nachtmerrie voor jou. Mensen worden sneller ziek, wat betekent: vuile zakdoeken, snotneuzen, ... een hele hoop bacteriën dus. Maar wat is smetvrees precies? En hoe kan je deze stoornis herkennen? Dat kom je hieronder te weten.

  Wat is smetvrees?

  Smetvrees is een obsessieve compulsieve stoornis, wat ook een dwangstoornis wordt genoemd. Je hebt dan een sterke afkeer voor vuil en de bacteriën die zich erin nestelen.Om nog maar te zwijgen van mogelijke besmettingen die je ziek kunnen maken. Het resultaat? Je maakt heel de dag schoon om geen vuiltje meer te zien in je huis en soms herhaal je het zelfs meermaals per dag. Heel wat dwangmatige handelingen en gedachten komen bij smetvrees kijken, want deze stoornis 'beheerst' je leven.

  Voor mensen met smetvrees is schoonmaken zelfs niet genoeg. Ze zijn non-stop bezig met het voorkomen van bacteriën, die zich in hun hoofd razendsnel verspreiden. Natuurlijk bestaan er allerlei variaties van smetvrees, maar de angst voor besmetting blijft een vast gegeven.

  Oorzaken

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn van smetvrees, maar de precieze oorzaak is niet gekend. Toch zijn er enkele risicofactoren bekend die de stoornis kunnen beïnvloeden: hersenbeschadiging, bepaalde psychologische factoren, erfelijkheid, een uitgelopen drang naar perfectionisme ...

  Symptomen

  • overgevoelig
  • controledwang
  • schoonmaken in een bepaalde volgorde, om nadien opnieuw te beginnen als de volgorde niet klopt
  • meerdere keren per dag douchen
  • extreem veel handen wassen
  • aanraking vermijden met voorwerpen
  • altijd doekjes op zak om schoon te maken
  • jezelf extreem hard schrobben, tot er kloven ontstaan in de huid
  • ...

  Behandeling

  Het is ontzettend lastig om te starten met een behandeling, want smetvrees is een hardnekkige angst. De stoornis beïnvloedt zowel je gedrag als je gedachten. Je angst neemt de bovenhand en creëert een afstand tussen jou en de dingen die je belangrijk vindt, zoals relaties en werk.

  Maar gelukkig hoef je niet heel je leven met smetvrees door te brengen. Je kan professionele hulp inschakelen, vaak met een succesvol resultaat. Deze hulp bestaat uit therapie, eventueel versterkt met medicijnen. Je begint best met een bezoek aan je huisarts, die je vervolgens kan doorverwijzen naar een specialist of zelf iets voorschrijft.

  Cognitieve therapie helpt het best wanneer het om dwangneuroses gaat. Daarbij wordt er besproken wat de gedachten en angsten zijn achter je smetvrees. Als je medicijnen krijgt voorgeschreven, zullen dit meestal angstremmers zijn om je angst tegen te gaan. Sukkel je daarnaast nog met depressieve gedachten? Dan kun je ook antidepressiva voorgeschreven krijgen.

 • Opvliegers bij warm weer, hoe verzacht je de klachten?

  Tijdens de overgangsjaren kan men last krijgen van opvliegers. Een opvlieger, ook wel ‘hot flushes’ of opstijgingen genoemd, is een plotseling opkomend gevoel van warmte. Soms, maar niet altijd, gaat dit gepaard met zweten en het trillen van de ledematen. 

  Symptomen

  Opvliegers zijn vrij gemakkelijk te herkennen. De opvlieger begint vaak met een warm gevoel op de borst, en breidt zich uit naar de hals en het hoofd. Meestal zakt na drie tot vijf minuten het hittegevoel weg en kan het zijn dat u het ineens erg koud krijgt. Opvliegers komen vaak op de meest ongewenste momenten. Overdag, maar soms ook ‘s nachts.

  Ook als de menstruele cyclus nog regelmatig is, kunt u last krijgen van opvliegers. Opvliegers komen echter wel het meeste voor in de periode rondom de laatste menstruatie. Als u plots last krijgt van opvliegers, kan dit betekenen dat u aan het begin van de overgang staat.

  Hoe ontstaan opvliegers?

  Als u in de overgang bent, vinden er grote veranderingen plaats in het lichaam. Vooral in de hormoonhuishouding, en dit heeft natuurlijk invloed op uw lichaamstemperatuur. Tijdens de overgang is het onderdeel van uw hersenen dat uw lichaamstemperatuur in balans houdt ontregelt, waardoor u last kunt krijgen van opvliegers.

  Als u een opvlieger heeft, denken uw hersenen dat u het plots warm heeft. Daarna registeren de hersenen kou, omdat er temperatuurverschil is. U kunt dan ook last krijgen van kippenvel en rillingen. Dit proces kan zich tot een paar keer per week tot een paar keer per dag herhalen.

  Wat kan ik er tegen doen?

  Er zijn een aantal dingen die u kunt proberen om de opvliegers te verminderen of om er beter mee om te gaan.

  • Kleding aanpassen. Als u vaak last heeft van opvliegers kan het handig zijn om meerdere lagen kleding over elkaar aan te trekken. Zo kunt u gemakkelijk iets uitdoen als u last krijgt van een opvlieger. Ook kunt u voor katoen kiezen. Deze stof is erg luchtig en kan helpen het transpireren te verminderen.
  • Niet teveel kruiden eten. Wist u dat sterk gekruid voedsel voro opvliegers kan zorgen? Probeer dus voedsel met sterke kruiden te vermijden.
  • Voorzichtig met alcohol en koffie. Cafeïne en alcohol kunnen de kans op een opvlieger verhogen. Wees u daarom bewust van de effecten van deze stoffen op uw lichaam. Kies in plaats daarvan voor cafeïnevrije en alcoholvrije varianten.

 • Dit is de juiste manier om blaren te verzorgen

  Nu de zomer om de hoek gluurt, dragen we meer open schoenen en krijgen we ook sneller blaren. Maar hoe verzorg je deze blaren nu? En mag je ze nu openprikken? Alle nodige informatie vind je hier. 

  Hoe krijg je een blaar?

  Wanneer je te krappe schoenen draagt of te lang rondloopt in gesloten schoenen, ontstaat er wrijving. De bovenste huidlaag schuift met de beweging van de schoen mee, terwijl de onderste huidlaag vrijwel stil staat. Wanneer deze wrijving wat harder wordt dan je huid gewend is, vormt er zich tussen twee huidlagen een soort kussentje van vocht. En dit noemen we een blaar.

  Kan je blaren voorkomen?

  Probeer zweetvoeten te voorkomen, want deze geven meer kans op blaren. Je kan zweetvoeten bestrijden door je voeten in te smeren met een middel op basis van aluminiumzout. Dit middel kan je gemakkelijk bij de apotheek vinden. Door je droge huid soepeler te maken, kan hij de wrijving beter opvangen. Ook bij hevige activiteiten is het belangrijk om deze langzaam op te bouwen. Ga niet intensief voetballen of tennissen, maar begin eerst rustig op te warmen. Want een vochtige huid is week en kwetsbaar, dus probeer je natte sokken meteen te vervangen door een droog paar. Bepoeder je voeten nadien eventueel met talkpoeder.

  Hoe kan je kwetsbare plekken op je huid extra beschermen?

  Probeer de wrijving te verminderen. Heb je plekjes die extra gevoelig zijn voor blaren? Dan kan je deze best afplakken met elastische fixatiepleisters of tape. Probeer dit op voorhand of net vooraleer een blaar verschijnt te doen.

  Hoe verzorg je een blaar?

  Maak je huid schoon met bijvoorbeeld jodium en ontsmet een naald door hem in een vlam te houden en te laten afkoelen. Prik nadien een twee gaatjes tegenover elkaar in de blaar, in de lengte van je voet. Zo kan het vocht er gemakkelijk uitlopen. Druk de blaar vervolgens leer en laat het velletje zitten. Waarom? Omdat je huid de beste pleister is voor een blaar. Als dit allemaal achter de rug is, kan je een pleister over de blaar kleven.